Book details


Grammadeg Cymraeg. Yn cynnwys athrawaieth llafaryddion, a lliosseiniaid, helaeth ddosparth ar y sillafau a'i hamryw berthynasau

No AKA provided

By Roderick, John

Publisher: John Roderick

Publication place: y Mwythig [Shrewsbury]

Publication date: 1728

No notes provided

Mentioned in